BADANIA OKRESOWE SPRZĘTU OCHRONNEGO

Zapraszamy do wykonywania badań okresowych sprzętu ochronnego naszej produkcji w naszym laboratorium. Wysyłając do nas sprzęt należy koniecznie załączyć pismo-zlecenie badania okresowego i/lub naprawy.
Pismo powinno zawierać:
- rodzaj zlecenia (badania okresowe i/lub naprawa),
- typ urządzenia,
- nr. fabryczny/rok produkcji,
- telefon kontaktowy lub e-mail,
- forma płatności za transport (należy wskazać przewoźnika) - czy oddzielna faktura za przesyłkę; sprzęt przysyłany i wysyłany jest na koszt klienta.