Przyrząd do pomiaru wysokości PPW

PPW_zdjecie_nr2.jpg

PPW

PPW_zdjecie_nr2.jpg

Przyrząd do pomiaru wysokości PPW jest przeznaczony do określenia odległości od ziemi dowolnego punktu lub przedmiotu znajdującego się w przedziale wysokości od 3.1 do 8.9 m.
Może być stosowany do pomiaru wysokości przewodu trakcyjnego nad torem jezdnym. Ponieważ przyrząd współpracuje z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym typu UDI-30-A lub B może być przy zachowaniu warunków instrukcji jego użytkowania stosowany do pomiaru wysokości przewodów elektrycznych o napięciu mniejszym, lub równym 30 kV~.

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności
Instrukcja Obsługi
Karta katalogowa
Warunki techniczne odbioru