Uziemiacz przenośny U

Uziemiacz_U1-O-WT-2-(WR-2z).jpg

Uziemiacz U1-O-WT-2-___-(WR-2z)

Uziemiacz_U1-O-WT-2-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-O-WT-3-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-O-WT-3-A-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-O-WT-3-B-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-P-(WR2z).jpg
Uziemiacz_U1-P-A-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-P-WT-2-A-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U1-WT-2-B-(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-2-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-(I)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-A-(I)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-A-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-B-(I)(WR-2z.jpg
Uziemiacz_U3-O-WT-3-B-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-P-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-P-A-(I)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-P-A-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-P-WT-2-A-(I)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-P-WT-2-A-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U3-WT-2-B-(S)(WR-2z).jpg
Uziemiacz_U4-P-(I)(WR-2z).jpg

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej - przez połączenie z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.