Dodatkowy sprzęt BHP

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
HEM HED

Haki ewakuacyjne przeznaczone są do odciągania człowieka lub jego kończyn od urządzenia będącego pod napięciem, co stwarza możliwość podjęcia natychmiastowej akcji reanimacyjnej bez konieczności oczekiwania na odłączenie urządzenia spod napięcia.
Hak ewakuacyjny mały HEM-B służy do odciągnięcia kończyn (ręki lub nogi) i może być stosowany dla urządzeń o napięciu znamionowym do 1 kV.
Hak ewakuacyjny duży HED-B służy do przesunięcia całej osoby (za pas lub klatkę piersiową) i może być stosowany dla urządzeń o napięciu znamionowym do 30 kV.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
UDI-Euro

Przejściówka umożliwia zamontowanie do drążka z głowicą UDI narzędzi roboczych z końcówką Euro.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
OPL

Ogrodzenie przenośne lekkie służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych.
Ogrodzenie składa się ze słupków, podstaw oraz ogniw łańcucha. Słupki wykonane są z prętów
szkłoepoksydowych. Od dołu zakończone są metalowymi tulejami służącymi do połączenia z podstawą.
Nakładki na słupkach umożliwiają zamocowanie na nich ogniw łańcucha lub taśmy wygradzającej.
Zamawiający ma do wyboru dwa typy podstaw: stawianą i wbijaną. Pierwsza składa się z trzech
składanych łap. Podstawa wbijana ma przyspawane ucho służące do wciskania podstawy w ziemię i do
jej wyciągania. Komplet stanowi 6 słupków oraz 6 podstaw stawianych lub wbijanych, pakowanych w
pokrowiec z tkaniny powlekanej wodoodpornej. Ogniwa zamawiane są osobno w zależności od potrzeb.
Z 10 szt ogniw można wykonać ok. 1,1 mb łańcucha.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
OP

Ogrodzenie przenośne służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach
elektroenergetycznych.
Ogrodzenie składa się ze stojaków w postaci rur szkłoepoksydowych, nasadzanych na żeliwne podstawy,
oraz z łańcucha ogniw mocowanego na stojakach.
Ogniwa łańcucha wykonane są z tworzywa sztucznego w kolorach białym i czerwonym, co przy
naprzemiennym łączeniu daje dobrą widoczność ustawionego ogrodzenia. Istnieje możliwość wykonania
ogniw w innym kolorze.
Z 10 sztuk ogniw można wykonać ok. 1,10 mb łańcucha. Liczba stojaków jest uzależniona od wymaganej
długości ogrodzenia.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
PRZYRZĄD DO ZBIJANIA OBLODZEŃ I SADZI Z LINII ENERGETYCZNYCH

Przyrząd PZOS służy do zbijania oblodzeń i sadzi z linii energetycznych niskiego, średniego i
wysokiego napięcia (lub innych linii np. teletechnicznych) z pomocą drążka izolacyjnego wyposażonego
w głowicę systemu UDI (TDI, UDI lub TDO). Podczas pracy monter stojąc na ziemi lub odpowiednim
wysięgniku operuje drążkiem izolacyjnym, którego napięcie znamionowe powinno być równe lub wyższe
od napięcia znamionowego linii. Przyrząd wykonany jest z pręta szkłoepoksydowego zakończonego z
jednej strony okuciem stalowym z końcówką UDI

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
ChDG

Chwytak ChDG jest przeznaczony do usuwania gałęzi z linii energetycznych o napięciu
znamionowym do 110 kV. Chwytak ma stalową konstrukcję zabezpieczoną pokryciem. Wykonany jest w
formie zacisku przeznaczonego do zakręcenia na gałęzi. Montuje się go w głowicy drążka UDI. Obrót
śruby, której końcówka przystosowana jest do zatrzaśnięcia w głowicy drążka UDI powoduje zaciśnięcie
lub rozchylenie zacisku chwytaka.
 

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
PDG

Piła PDG jest przeznaczona do cięcia gałęzi drzew znajdujących się w pobliżu linii
energetycznych bądź urządzeń energetycznych o napięciu znamionowym do 110 kV przy pomocy drążka
izolacyjnego. Metalowa piła zakończona jest pokrętłem umożliwiającą montaż w głowicy sytemu UDI.
Długość: L= 540 mm
Masa: około 0,4 kg
Piła PDG posiada opakowanie jednostkowe w postaci pokrowca z tkaniny powlekanej wodoodpornej.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
PI-45

Pomost izolacyjny PI-45 jest stosowany jako dodatkowy sprzęt ochronny przy obsłudze urządzeń elektroenergetycznych wnętrzowych o napięciu znamionowym do 45 kV.
Pomost jest wykonany jako wypraska z tworzywa sztucznego niehigroskopijnego o bardzo dobrych właściwościach izolacyjnych.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
KI-30-B

Kleszcze izolacyjne KI są przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 30 kV.

Katalog
Dodatkowy sprzęt BHP
SKU
KI-10-B

Kleszcze izolacyjne KI są przeznaczone do zakładania i wyjmowania wkładek bezpiecznikowych, nakładania i zdejmowania osłon izolacyjnych, przegród izolacyjnych itp. w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 10 kV.