Akustyczno - optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/8

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5/8 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 110 kV do 400 kV. Współpracuje on z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B i teleskopowym drążku izolacyjnym TDI-B o odpowiednim napięciu znamionowym.
Wskaźnik AOWN-5/8 posiada cylindryczną obudowę (2 na rysunku), odporną na zmostkowanie, wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze szarym. Jest on odporny na upadek zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 61243-1:2007, a jego konstrukcja zapewnia bryzgoszczelność. Z jednej strony wskaźnik zakończony jest kołkiem stykowym (1 na rysunku) w kategorii L, to znaczy bez jego przedłużacza, a z drugiej strony uchwytem (5 na rysunku) do mocowania w głowicy uniwersalnego drążka izolacyjnego UDI-B. Na życzenie klienta uchwyt może być wykonany ze złączem w wersji „euro”.