O firmie

Nazwa:
Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA Spółdzielnia Pracy
Adres:
31-751 Kraków, ul. Stadionowa 24
Data założenia:
28.02.1958r.
Rejestracja prawna:
Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście ul. Przy Rondzie 7
Nr rejestru S-203 A, KRS 0000139283
Rodzaj działalności:
Produkcja sprzętu ochronnego dla elektroenergetyki
NIP:
675-000-27-33
Regon:
000401271
Symbol EKD/PKD [2007]:
EKD 3162/PKD 27.90.Z
Konto bankowe:
Bank PEKAO S.A. - 61 1240 4588 1111 0000 5487 8624
Liczba zatrudnionych:
37 osób