Informacje techniczne

Pliki w formacie PDF

Pliki do pobrania

Wykaz czasookresów zalecanych badań okresowych oraz udzielanych gwarancji dla wyrobów produkowanych i dystrybuowanych w AKTYWIZACJI

Wykaz czasookresów badań oraz udzielanych gwarancji dla górnictwa dla wyrobów produkowanych i dystrybuowanych w AKTYWIZACJI.

Przedstawiamy cennik badań okresowych .

Przedstawiamy też Listę partnerskich laboratoriów przeprowadzających badania okresowe wyrobów produkcji AKTYWIZACJI oraz przez nas dystrybuowanych, w tym także wyrobów z gumy.

Informacja o aktualnych normach oraz zasadach znakowania znakiem CE