Promocja dla wskaźników AOWN-5

Dla każdego zakupionego wskaźnika napięcia AOWN-5 wykonujemy pierwsze badania okresowe za darmo oraz przedłużamy gwarancje o 12 miesięcy. Posiadamy w sprzedaży zespół probierczy ZP-1 do badań okresowych wskaźników napięcia wg normy PN-EN 61243-1:2007. Koszty wysyłki wskaźników pokrywa zleceniodawca.

PLAN ROZWOJU EKSPORTU

Nasza firma uczestniczy w działaniach Paszport do eksportu wg Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 6.1.
Plan rozwoju eksportu

KALOSZE ELEKTROIZOLACYJNE 1KV

W naszej nowej ofercie znajdują się kalosze elektroizolacyjne na napięcie robocze do 1kV, spełniają one wymagania kryteriów CIOP oraz odnośnych norm co jest potwierdzone badaniami. Zgodność z wymaganiami jest potwierdzona certyfikatem CIOP, deklaracją zgodności oraz raportem z badań napięciowych.
Kalosze elektroizolacyjne

BADANIA OKRESOWE SPRZĘTU OCHRONNEGO

Zapraszamy do wykonywania badań okresowych sprzętu ochronnego naszej produkcji w naszym laboratorium. Wysyłając do nas sprzęt należy koniecznie załączyć pismo-zlecenie badania okresowego i/lub naprawy.
Pismo powinno zawierać:
- rodzaj zlecenia (badania okresowe i/lub naprawa),
- typ urządzenia,
- nr. fabryczny/rok produkcji,
- telefon kontaktowy lub e-mail,
- forma płatności za transport (należy wskazać przewoźnika) - czy oddzielna faktura za przesyłkę; sprzęt przysyłany i wysyłany jest na koszt klienta.

NOWE PÓŁBUTY ELEKTROIZOLACYJNE

Półbuty wykonane w technologii konfekcji ręcznej z materiałów odpornych na czynniki środowiskowe. Kolor żółty. Obuwie dostępne w dwóch rozmiarach uniwersalnych: 3 (rozmiary 40-42) oraz 4 (rozmiary 43-47).

Półbuty - specyfikacja

DOFINANSOWANIE PROJEKTU BADAŃ TYPU WSKAŹNIKA AOWN-5/5

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Zakup usługi badawczej przez Wytwórnię Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w zakresie badania pełnego (typu) akustyczno-optycznych wskaźników napięcia AOWN-5/5"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.01.02.03-12-0641/16-00

DOFINANSOWANIE PROJEKTU WZROST KONKURENCYJNOŚCI WSE AKTYWIZACJA

W Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego
AKTYWIZACJA zrealizowano projekt:
"Wzrost konkurencyjności Wytwórni Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA poprzez aktywność na rynkach zagranicznych: bułgarskim i łotewskim"

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Umowa nr: RPMP.03.03.02-12-0310/16-00