Menu Zamknij

Drążki izolacyjne

drążek izolacyjny UDI-20-B

Uniwersalny drążek izolacyjny UDI-B jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia (w zależności od wersji). Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne mogą być stosowane zarówno do prac pod napięciem (PN-EN 60832-1:2010, PN-EN 60855) oraz jako drążki uziemiające w rozumieniu normy PN-EN 61230:2011.

SKU: TDI/I-B

drążek izolacyjny TDI

Teleskopowy drążek izolacyjny TDI/I-B  w zależności od ilości wysuniętych segmentów służy do obsługi elektroenergetycznych urządzeń o napięciu znamionowym do 400 kV. Obsługa odbywa się przez wysuwanie kolejnych segmentów z zamontowanym w głowicy drążka narzędziem roboczym (np. wskaźnik, uziemiacz, zaczep) o masie całkowitej do 5 kg. Długość drążka: rozłożony – 9,2m; złożony – 2m.

drążek izolacyjny UDEM-110-B
drążek izolacyjny UDEM głowica

Uniwersalny drążek izolacyjny z głowicą typu euro wykonaną z metalu UDEM jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego i wysokiego napięcia do wartości napięcia 400kV. Służy on do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Część izolacyjna drążka wykonana jest z rury szkłoepoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej.
Głowica drążka UDEM wykonana jest z metalu, ogranicznik części chwytowej z tworzywa izolacyjnego. Korek zaślepiający drążek od spodu wykonany jest z gumy odpornej na udary mechaniczne. Drążek wykonywany jest jako jednolity lub wieloczłonowy. W drążkach wielosegmentowych złącza drążków wykonane są z tworzywa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Drążki izolacyjne UDEM są zaopatrzone w opatentowaną metalową głowicę systemu euro UDEM, która służy do mocowania w drążku dowolnego elementu roboczego.

SKU: TDO-4-B

Trakcyjny drążek uziemiająco odłącznikowy TDO-4-B

Trakcyjny drążek TDO-4-B o napięciu znamionowym 4 kV wykonany jest z rury szkłoepoksydowej, współpracuje z uziemiaczem specjalnym kolejowym U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E. Zestaw przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

SKU: BTD-B

Bosak Teleskopowy Dielektryczny służy do prac ratowniczych podczas interwencji np. straży pożarnych w sytuacji, gdy występuje ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Bosak umożliwia prace mechaniczne równocześnie zapewniając izolację użytkownika od napięcia elektrycznego do 20 000 V (czyli 20 kV). Bosak składa się z rur kompozytowych zapewniających bardzo wysoką wytrzymałość dielektryczną a zarazem wysoką odporność mechaniczną. Rury te spełniają wymagania norm:
PN-EN 61235 oraz PN-EN 60855 – potwierdzone badaniami elektrycznymi, co gwarantuje użytkownikowi wysoki poziom bezpieczeństwa.

SKU: DI-B-DC

Drążek izolacyjny napięcia stałego DI-B-DC

Drążek izolacyjny napięcia stałego DI-B-DC jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia stałego. Służy on do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie użytkownika od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążek wykonany jest z rury szkłoepoksydowej wypełnionej pianką poliuretanową o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej. Drążek jest barwiony na kolor pomarańczowy.
Głowica drążka oraz ogranicznik części chwytowej wykonane są z tworzywa izolacyjnego. Nasadka zaślepiająca drążek od spodu wykonana jest z gumy odpornej na udary mechaniczne.
Każdy drążek jest zaopatrzony w głowicę systemu UDI, która służy do mocowania w drążku dowolnego elementu roboczego lub wskaźnika.

SKU: DU-A

Drążek izolacyjny do zakładania uziemiaczy DU-A

Drążek izolacyjny do zakładania uziemiaczy DU-A (w zależności od napięcia znamionowego) jest przeznaczony do obsługi uziemiaczy i zwieraczy niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy on do współpracy z uziemiaczami. Część izolacyjna drążka wykonana jest z rury szkłoepoksydowej o wysokiej wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej; drążki mają naturalny zielony kolor.

SKU: DPPO-B

Drążek do przenoszenia przewodów oponowych DPPO-B

Trakcyjny drążek TDO-4-B o napięciu znamionowym 4 kV wykonany jest z rury szkłoepoksydowej, współpracuje z uziemiaczem specjalnym kolejowym U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E. Zestaw przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

SKU: DIPS-B

Drążek izolacyjny DIPS-B

Drążek izolacyjny DIPS-B (w zależności od napięcia znamionowego) jest przeznaczony do obsługi elektroenergetycznych urządzeń niskiego, średniego lub wysokiego napięcia. Służy do ochrony przed porażeniem elektrycznym przez odizolowanie człowieka od urządzeń elektroenergetycznych będących pod napięciem. Drążki izolacyjne DIPS-B barwione są kolorem pomarańczowym w celu łatwej i szybkiej identyfikacji.

Niezawodny sprzęt ochronny dla energetyki

• wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kv
• narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych
• badania okresowe
• szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

ZOBACZ NASZ KATALOG

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

SPRZĘT DLA ENERGETYKI ZAWODOWEJ
WSE AKTYWIZACJA

Pytania?