Menu Zamknij

O nas

Dbając o jakość naszych wyrobów uzyskaliśmy certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania
według wymagań norm:

Zintegrowany System Zarządzania

PN-EN ISO 9001: 2015 – System zarządzania jakością

PN-EN ISO 14001: 2015 – System ochrony środowiska

PN-EN ISO 45001: 2018 – System bezpieczeństwa i higieny pracy

Wdrożono także zintegrowany system informatyczny klasy ERP.

WSE AKTYWIZACJA

TWÓJ ZAUFANY DOSTAWCA od 1958 r.

Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego AKTYWIZACJA w Krakowie powstała w 1958 roku w Nowej Hucie. Od założenia profil produkcji AKTYWIZACJI stanowi sprzęt ochronny używany przy eksploatacji elektroenergetycznych urządzeń wysokiego napięcia.

Aktywizacja Kraków Nowa Huta os 20-lecia PRL lata 60te
1958 r.
aktywizacja siedziba kraków
2023 r.

JAKOŚĆ I PRECYZJA

NOWOCZESNE W PEŁNI KONKURENCYJNE PRZEDSIĘBIORSTWO

W warunkach gospodarki wolnorynkowej AKTYWIZACJA stała się nowoczesnym, w pełni konkurencyjnym przedsiębiorstwem, wiodącym w Polsce i znanym za granicą, godnym zaufania na rynku i w swoim otoczeniu. Stworzyła potencjał umożliwiający jej działanie w warunkach integracji europejskiej, wykorzystując unijne fundusze pomocowe. Rozwój oferty produktowej AKTYWIZACJI jest wytyczany przez rozwój techniki stosowanej w energetyce oraz wymagania norm europejskich i międzynarodowych. AKTYWIZACJA zachowuje swą spółdzielczą tożsamość, nadaje jej jednak współczesny wymiar. Spółdzielnia liczy około 40 członków.

aktywizacja logo niebieskie

BEZPIECZNA ENERGETYKA ZAWODOWA

POLITYKA JAKOŚCI

Bezpieczeństwo pracy w energetyce
jest naszym priorytetem

Głównym celem Spółdzielni jest dostarczanie wyrobów przeznaczonych do użytkowania w ramach systemu bezpieczeństwa pracy w energetyce, spełniający kluczowe wymagania, takie jak:

✔ bezpieczeństwo użytkowania,

✔ ergonomiczność i niezawodność,

✔ nowoczesność rozwiązań technicznych,

✔ spójność ze stosowanymi w energetyce technologiami

✔ zgodność z przedmiotowymi normami i zasadami.

Tak pojęta jakość leży u podstaw polityki jakości przedsiębiorstwa jako warunek wypełniania jego misji. Realizacja polityki jakości, w którą jest zaangażowane całe przedsiębiorstwo, jest zagwarantowana poprzez:

➤ doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-EN ISO 45001: 2018 za pomocą audytów, przeglądów i działań korygujących;

➤ ustalanie wymagań i oczekiwań klienta poprzez ich dokładną analizę i udokumentowany przegląd;

➤ wdrażanie nowoczesnych produktów na podstawie wyników badań marketingowych oraz wiedzy o rozwoju techniki w elektroenergetyce;

➤ wytwarzanie wyrobów gwarantujących bezpieczeństwo ich użytkowania, potwierdzone certyfikatem lub deklaracją zgodności;

➤ ciągłe usprawnianie procesów wytwarzania i metod kontroli;

➤ planowanie procesów potrzebnych do realizacji wyrobów

➤ podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników i rozwój ich świadomości na rzecz jakości poprzez planowe i systematyczne prowadzenie szkoleń;

➤ dobór i weryfikację dostawców poprzez ocenę ich poziomu techniczno – organizacyjnego;

➤ terminową realizację dostaw wyrobów;

➤ systematyczną analizę wyników ekonomiczno – finansowych oraz kosztów jakości i planowanie ich poziomu.

Osoby kierownictwa i pracownicy mają świadomość swojego wpływu na jakość i ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.

ZAUFALI NAM

FIRMA GODNA ZAUFANIA

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

aktywizacja logo niebieskie

Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania przyznany naszej firmie przez SGS Polska.

AOWN-5-1 Euro

NAJWYŻSZEJ JAKOŚĆI

SPRZĘT OCHRONNY

Wykonywanie prac przy liniach energetycznych czy to w technologii prac pod napięciem czy prac w pobliżu napięcia lub nawet przy wyłączonym napięciu wiąże się z koniecznością odpowiedniego wyposażenia zespołu wykonującego. W energetyce przemysłowej kluczowe jest zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów  i regularna kontrola własności dielektrycznych. 

laboratorium aktywizacja badania sprzętu

POSIADAMY WŁASNE LABOLATORIUM

Projektujemy, wytwarzamy, badamy i serwisujemy elektroenergetyczny sprzęt ochronny dla branży energetycznej.

Jesteśmy firmą z tradycjami od 1958 r. oraz niezawodnym sprzętem ochronnym dla energetyków

Jesteśmy firmą z tradycjami
od 1958 r.
oraz niezawodnym sprzętem ochronnym dla energetyków

Wielokrotnie nagradzani

Środowisko branżowe docenia nasze starania o zapewnienie jak najwyższej jakości produktów dla energetyki czego dowodem są nagrody jakie otrzymujemy na targach energetycznych z których jesteśmy bardzo dumni.

2024
rok założenia
0
zaopatrywanych zakładów
0
rynków zagranicznych


AKTYWIZACJA i CSR

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

W naszej ofercie:

  • wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kv
  • narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych
  • badania okresowe
  • szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

Elektroenergetyczny sprzęt ochronny:

  • Drążki izolacyjne
  • Wskaźniki napięcia
  • Uziemiacze przenośne
  • Elektroizolacja z gumy
  • Przyrządy pomiarowe
  • Dodatkowy sprzęt BHP

ZOBACZ NASZE CERTYFIKATY

Jako Spółdzielnia Pracy realizujemy koncepcje harmonijnego rozwoju co opiera się na działaniach uwzględniających interesy społeczne, aspekty środowiskowe, a także relacje z pracownikami i kontrahentami. Nasza postawa została dostrzeżona i wyróżniona przez marszałka województwa, naszej spółdzielni przyznano nam certyfikat zakup pro-społeczny.

Serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy

Wiodący producent
ELEKTROENERGETYCZNEGO SPRZĘTU OCHRONNEGO

Pytania?