Menu Zamknij

Wskaźniki napięcia

Akustyczno optyczny wskaźnik napięcia AOWN-6

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-6 z wbudowanym uchwytem służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 36 kV z podziałem na cztery zakresy. Wskaźniki napięcia posiadają wbudowany uchwyt izolacyjny dzięki czemu nie ma konieczności stosować do ich obsługi uniwersalnego drążka izolacyjnego.

SKU: AOWN-5

Akustyczno-optyczny wskaźnik napięcia AOWN-5 służy do akustycznej i optycznej sygnalizacji obecności napięcia w sieciach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 400 kV z podziałem na zakresy. Wskaźniki napięcia współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI-B o odpowiednim napięciu znamionowym oraz z teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B.

Akustyczno optyczny uzgadniacz faz AOUF-1-2

Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz AOUF-1/2 służy do uzgadniania kolejności faz oraz wskazywania kierunku ich wirowania w sieciach i urządzeniach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 3 kV do 36 kV. Uzgadniacze faz współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI o odpowiednim napięciu znamionowym oraz z teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B.

SKU: AOUF-1/1

Akustyczno optyczny uzgadniacz faz AOUF-1-1

Akustyczno-optyczny uzgadniacz faz AOUF-1/1 służy do uzgadniania kolejności faz oraz wskazywania kierunku ich wirowania w sieciach i urządzeniach prądu przemiennego 50 Hz o napięciu znamionowym od 0,23 kV do 1,2 kV. Uzgadniacze faz współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI o odpowiednim napięciu znamionowym oraz z teleskopowym drążkiem izolacyjnym TDI-B.

SKU: DPPE

Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE

Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1/A i DPPE-1/B przeznaczony jest do bezdotykowego sprawdzania obecności lub braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących pod napięciem. Wskazanie odbywa się przez sygnalizację akustyczno-optyczną. Charakterystyka detekcji jest kierunkowa. Detektor przeznaczony jest do pracy przy polach powstałych w pobliżu instalacji i urządzeń pod napięciem od 0,23 kV do 400 kV o częstotliwości sieciowej (50Hz, 60Hz); urządzenie wytwarzane jest z podziałem na zakresy:
0,23 kV – 400 kV – DPPE-1
1 kV – 30 kV – DPPE-1/A
30 kV – 400 kV – DPPE-1/B
Odmiany detektora różnią się czułością detekcji i przeznaczeniem; Detektor DPPE-1 przeznaczony jest dla użytkowników energetyki zawodowej, a także osób nie związanych zawodowo z energetyką. Jest on bardzo czuły i sygnalizuje obecność napięcia przemiennego z dużej odległości. Detektory DPPE-1/A i DPPE-1/B przeznaczone są dla energetyki zawodowej.

SKU: WTNS-2

Wskaźnik Trakcyjny Napięcia Stałego WTNS-2

Wskaźnik trakcyjny napięcia stałego WTNS-2 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub nieobecności napięcia w sieciach prądu stałego w szczególności w trakcji kolejowej i tramwajowej w zakresie od 0,2 kV do 4 kV. Wskaźnik jest bipolarny. Wskaźnik współpracuje z drążkiem izolacyjnym typu TDO-4-B, TDI i TDI/I lub UDI-B wypełnionego pianką poliuretanową o wartości napięcia znamionowego nie mniej niż 10 kV.

SKU: VisiVolt

wskaźnik napięcia VisiVolt

Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt jest wskaźnikiem obecności średniego napięcia w zakresie od 3 do 36 kV z podziałem na zakresy, montowanym bezpośrednio na szynach prądowych lub przewodach izolowanych i nieizolowanych. Wskazanie odbywa się poprzez wyświetlenie dużego wyraźnego znaku na wyświetlaczu. Wskaźniki napięcia VisiVolt produkowane są w dwóch zakresach: VV-A na zakres 3 – 13,5 kV (6 – 13,5 kV w przypadku linii izolowanych) oraz VV-B działający w zakresie 13,5 – 36 kV.

SKU: DWNP-1

Dwubiegunowy wskaźnik napięcia przemiennego DWNP-1 przeznaczony jest do sprawdzania obecności lub braku napięcia w sieciach prądu przemiennego do 1kV np. przy obsłudze rozłączników izolacyjnych oraz uzgadniania faz.
Składa się on z dwóch części:
-rezystancyjnej z kołkiem stykowym mocowanej w głowicy drążka,
-wskaźnikowej z wyświetlaczem cyfrowym i magnetycznym zaciskiem,
Obie części połączone są przewodem w osłonie silikonowej.

Opcjonalnie wskaźnik można wyposażyć w adapter, umożliwiający zamocowanie części pomiarowej na drążku z głowicą systemu UDI (drążki TDO, UDI, TDI i TDI-B) i w tej konfiguracji używać go do pracy z potencjałem napięcia na obu biegunach (np. w celu uzgadniania faz do 1 kV). Przy zastosowaniu do części pomiarowej adaptera DWNP-1 należy zamocować tę część do drugiego drążka izolacyjnego a całość zastosować jako dwubiegunowy uzgadniacz faz do napięcia 1 kV.

SKU: WDS

Wskaźnik napięcia diodowy szynowy WDS

Wskaźnik diodowy szynowy WDS służy do sygnalizacji obecności wysokiego napięcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wnętrzowych. Szynowe wskaźniki napięcia WDS produkowane są w 3 zakresach:
WDS-1      6 – 15 kV
WDS-2      15 – 45 kV
WDS-3      45 – 110 kV

Niezawodny sprzęt ochronny dla energetyki

• wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kv
• narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych
• badania okresowe
• szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

ZOBACZ NASZ KATALOG

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

SPRZĘT OCHRONNY DLA ENERGETYKI
WSE AKTYWIZACJA

Pytania?