Menu Zamknij

Wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kV w sprzęt BHP

PRACE POD NAPIĘCIEM

WYPOSAŻENIE ROZDZIELNI 15/0,4 Kv w sprzęt ochronny

Zgodnie z rozporządzeniem przed rozpoczęciem prac pod napięciem lub w pobliżu napięcia należy zapewnić osobom skierowanym do tych prac instrukcji określających technologię, wymagane narzędzia oraz środki ochronne, które należy stosować podczas prowadzenia tych prac. Takie wyposażenie rozdzielni w sprzęt BHP i P.Poż. powinno obejmować zakres sprzętu z kilku grup:

  • sprzęt do wskazywania obecności napięcia,
  • sprzęt elektroizolacyjny (podstawowy i dodatkowy),
  • sprzęt zabezpieczający,
  • sprzęt ewakuacyjny i ratowniczy. 

W zestawieniu typ mieszczą się również środki ochrony osobistej (PPE).

zestaw PPE

Standardowe wyposażenie rozdzielni w sprzęt ochronny:

ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY

do pracy przy liniach energetycznych dla pracowników energetyki zawodowej

ZOBACZ NASZ KATALOG

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

SPRZĘT DLA ENERGETYKÓW od 1958 r.
Wytwórnia Sprzętu Elektroenergetycznego

Pytania?