Menu Zamknij

Narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych

PRACE POD NAPIĘCIEM

Wykonywanie prac przy liniach energetycznych czy to w technologii prac pod napięciem czy prac w pobliżu napięcia lub nawet przy wyłączonym napięciu wiąże się z koniecznością odpowiedniego wyposażenia zespołu wykonującego. Zestaw narzędzi i sprzętu obejmuje sprzęt zarówno do zabezpieczenia miejsca pracy, jak i samego wykonywania odpowiednich czynności montażowych, naprawczych, konserwacyjnych lub łączeniowych w liniach napowietrznych, liniach kablowych czy urządzeniach rozdzielczych. Co więcej wykonywanie tych prac może być realizowane tylko przez wykwalifikowany personel, który posiada odpowiednie uprawnienia, oraz umiejętnie posługuje się narzędziami i sprzętem, który spełnia odnośne normy bezpieczeństwa. Bezpośredni wpływ na stan narzędzi i sprzętu ma przestrzeganie przepisów i instrukcji użytkowania danego wyrobu a także warunków przechowywania oraz kontrola stanu technicznego i właściwości dielektrycznych urządzeń i sprzętu aktualnie eksploatowanego. Dlatego też, tak ważnym staje się zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych wyrobów i regularna kontrola własności dielektrycznych.

Niezawodny sprzęt ochronny dla energetyki

• wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kv
• narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych
• badania okresowe
• szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

energetyka linie i słupy

ELEKTROENERGETYCZNY SPRZĘT OCHRONNY

Bezpieczeństwo w energetyce jest naszym priorytetem.

ZOBACZ NASZ KATALOG

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

SPRZĘT DLA ENERGETYKÓW od 1958 r.

Pytania?