Menu Zamknij

Szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

WIEDZA I BEZPIECZEŃSTWO

SZKOLENIA DLA ENERGETYKÓW

Szkolenia mają na celu przedstawienie i/lub uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad wykonywania badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego, takiego jak

  • drążki izolacyjne,
  • wskaźniki napięcia,
  • uzgadniacze faz,
  • uziemiacze przenośne
  • wyroby elektroizolacyjne z gumy.

Szkolenie dedykowane jest:

  • pracownikom energetyki zawodowej
  • laboratoriom badającym okresowo elektroenergetyczny sprzęt ochronny BHP
  • osobom posiadających świadectwa kwalifikacyjne gr. I w zakresie pomiarów elektrycznych i kierowanych do pracy w laboratoriach badawczych wspomnianego sprzętu
  • służbie BHP. 

Zarys programowy szkolenia oparty został na zajęciach teoretycznych uzupełnionych praktycznymi ćwiczeniami, które dają możliwość faktycznego pogłębienia nabytych umiejętności.

SZKOLENIA

JAKIE PORUSZAMY ZAGADNIENIA?

zobacz tematykę

W zakresie szkolenia poruszane są następujące tematy:

 zasady eksploatacji urządzeń energetycznych, 

 warunki pracy urządzeń elektrycznych

 wymagania odnośnie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej

 instrukcje eksploatacji

 przyjmowanie urządzeń do eksploatacji

 organizacja bezpiecznej pracy, w tym pod napięciem (PPN).

Poruszana jest także problematyka środków organizacyjnych:

➤ zagrożenia wypadkowe

➤ zagrożenia porażeniowe i statystyka porażeń prądem elektrycznym

➤ działanie prądu elektrycznego na człowieka 

➤ metody zapobiegania wypadkom w oparciu o SCC.

Tematyka Szkoleń dotyczy także zagadnień prawnych:

➤ wymagań prawnych dotyczących certyfikowania urządzeń

➤ zakres badań dopuszczających urządzenia oraz ich stosowanie w Polsce

➤ system oceny zgodności wyrobów

➤ struktura instytucjonalna systemu oceny zgodności

➤ dyrektywy nowego podejścia oraz przepisy regulujące wprowadzanie do obrotu.

Omawiane jest także zastosowanie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego bhp:

➤ podział i klasyfikacja

➤ zasady użytkowania

➤ programy i częstotliwość badań. 

Wykonywanie badań w praktyce odnośnie do następujących rodzajów sprzętu: 

➤ drążki izolacyjne o różnym przeznaczeniu

➤ kleszcze, chwytaki i uchwyty do bezpieczników,

➤ rękawice,

➤ obuwie,

➤ hełmy elektroizolacyjne,

➤ dywaniki i chodniki elektroizolacyjne,

➤ pomosty elektroizolacyjne,

➤ wskaźniki niskiego, średniego i wysokiego napięcia,

➤ uzgadniacze faz niskiego i średniego napięcia,

➤ detektory pola przemiennego,

➤ uziemiacze przenośne.

SZKOLENIA DLA ENERGETYKI ZAWODOWEJ

Kładziemy duży nacisk na szkolenia branży energetycznej stale zwiększając bezpieczeństwo pracy przy liniach energetycznych od niskiego do wysokiego napięcia.

aktywizacja logo niebieskie

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

NASZA FIRMA POSIADA WDROŻONY ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, BHP ORAZ ŚRODOWISKOWY ZGODNY Z PN-EN ISO:9001 2015, PN-EN ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

WYROBY PRODUKOWANE PRZEZ AKTYWIZACJĘ SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA POLSKICH i EUROPEJSKICH NORM ORAZ DYREKTYW ZGODNIE Z ZAKRESEM ICH STOSOWANIA I W PRZYPADKU DYREKTYW NOWEGO PODEJŚCIA SĄ OZNACZANE ZNAKIEM CE.

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

ZNANY NA CAŁYM ŚWIECIE
Producent Sprzętu Elektroenergetycznego

Pytania?