Menu Zamknij

Uziemiacze przenośne

SKU: Uziemiacz przenośny U

Uziemiacz przenośny U służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze jedno, dwu, trój, cztero lub pięciozaciskowe.

SKU: U-WBM

Uziemiacz U-WBM podstaw bezpieczników mocy

Uziemiacz U-WBM podstaw bezpieczników mocy służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM, przez połączenie jednej strony podstawy /od strony uziemianego urządzenia/ z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacz U-WBM wyposażony jest w wymienne wkładki – komplet trzech małych dla rozmiarów podstaw 000 i 00 oraz komplet trzech dużych, dla rozmiarów podstaw 1, 2 i 3. Uziemiacz U-WBM w standardowym wykonaniu z przewodem o przekroju 35mm2 budowany jest na prąd znamionowy jednosekundowy Ir = 6,5 kA w konfiguracji z wkładkami 000, 00 oraz na prąd znamionowy jednosekundowy Ir = 9 kA w konfiguracji z wkładkami 1,2 i 3.

Uziemiacz przenośny U-K

Uziemiacz przenośny U-K do przyłącza typu kula służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe lub szyny płaskie lub posiadające przyłącza typu kula odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem.

SKU: U-NN/A

Uziemiacz przenośny niskiego napięcia U-NN A

Uziemiacz przenośny niskiego napięcia U-NN/A służy do uziemiania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza 9 kA . Może pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: U-SN/A

Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN A

Uziemiacz przenośny średniego napięcia U-SN/A służy do uziemiania przewodów linii napowietrznych średniego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=9 kA. Może pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: U-LI11

Uziemiacz Przenośny dla linii izolowanych U-LI11

Uziemiacz przenośny dla linii izolowanych U-LI11 służy do uziemiania linii izolowanych wyposażonych w przyłącza o średnicy sworznia 11 mm (np.typu TTD2 CC firmy SICAME). Prąd znamionowy Ir1 uziemiaczy cechowany jest dla czasu znamionowego tr=1s. Prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1= 6,5 kA Może on pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

Uziemiacz składa się maksymalnie z pięciu zacisków fazowych wykonanych w kształcie walców z tworzywa, połączonych przewodami zwierającymi, przy czym ich połączenie jest szeregowe oraz przewodu uziemiającego i zacisku uziomowego. Przewody zwierające mocowane są bezpośrednio we wnętrzu zacisków fazowych.

SKU: U-ROK

przenośny uziemiacz U-ROK

Uziemiacz U-ROK dla pola rozdzielczego typu ROK 6 służy do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem punktów mocowania kabli elektrycznych od strony wpustu kablowego pola rozdzielczego typu ROK 6 dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=13 kA).

Na zamówienie produkt może być oznaczony tagiem RFID.

SKU: U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E

Uziemiaczem specjalnym kolejowym U1-SK, U1-SK/A, U1-SK/B, U1-SK/C, U1-SK/D, U1-SK/E współpracuje z
trakcyjnym drążkiem izolacyjnym TDO-4-B.
Zestaw przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

SKU: Z-K

Zwieracz przenośny Z-K

Zwieracz przenośny Z-K służy do szybkiego, łatwego i niezawodnego zwierania przewodów fazowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego. Należy go stosować w sytuacjach, kiedy obsługa nie ma pewności co do właściwości dostępnego uziemienia, a nie ma możliwości zastosowania przedłużacza uziemienia P. Wtedy należy uziemić w dostępnym miejscu systemu jeden skrajny przewód fazowy, a w miejscu pracy obsługi należy zewrzeć pozostałe przewody z uziemionym wcześniej przewodem fazowym. Może on pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku izolacji z PCV lub od –40oC do +70oC w przypadku izolacji z silikonu.

SKU: U-SD

Uziemiacz przenośny zatrzaskowy U-SD

Uziemiacz przenośny zatrzaskowy /dla dużych średnic/ służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe o przekroju od 185 do 525 mm2 przez połączenie z uziomem. Uziemiacze U-SD budowane są w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 13 kA.

SKU: Z-Nn/A

Zwieracz przenośny niskiego napięcia Z-NN-A

Zwieracz przenośny niskiego napięcia Z-NN/A służy do zwierania przewodów linii napowietrznych niskiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=9 kA). Może on pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: Z-SN/A

Zwieracz przenośny średniego napięcia Z-SN A

Zwieracz przenośny średniego napięcia ZSN/A służy do zwierania przewodów linii napowietrznych średniego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=9 kA). Może pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: U-BM00

Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy U-BM służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM, przez połączenie jednej strony z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacze przenośne U-BM budowane są w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 9 kA oraz dla U-BM/00 w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 6,5 kA.

SKU: U-BM4/A

Uziemiacz U-BM4 A podstaw bezpieczników mocy​

Uziemiacz U-BM4/A podstaw bezpieczników mocy służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM rozmiar 4, przez połączenie jednej strony podstawy /od strony uziemianego urządzenia/ z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacz U-BM4/A budowany jest na prąd znamionowy Ir 13kA dla czasu tr=1s. Może on być stosowany w zakresie temperatur od –40oC do +70oC, przewody są w osłonie silikonowej.
Rolę zacisków fazowych pełnią wkładki fazowe. W zależności od liczby zacisków fazowych produkowany jest uziemiacz jednozaciskowy U1-BM4 i trójzaciskowy U3-BM4.

SKU: U-WN oraz U-WN/A

Uziemiacz przenośny wysokiego napięcia U-WN

Uziemiacze U-WN i U-WN/A służą do szybkiego, łatwego i niezawodnego uziemiania linii wysokiego napięcia o przewodach okrągłych o średnicach od 16 do 32mm w obwodach w których znamionowy prąd zwarciowy Ir1 wynosi maksymalnie 13 kA/1s. Uziemiacz może pracować w zakresach temperatur od -25oC do +55o w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: Z

Zwieracz przenośny Z

Zwieracz przenośny Z, służy do szybkiego, łatwego i niezawodnego zwierania przewodów fazowych sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego. Należy go stosować w sytuacjach, kiedy obsługa nie ma pewności, co do właściwości dostępnego uziomu, a nie ma możliwości zastosowania przedłużacza uziemienia P.

SKU: U-BG

Uziemiacz przenośny podstaw bezpieczników U-BG

Uziemiacz podstaw bezpieczników U-BG (dla gniazd z gwintem) służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w gniazda bezpiecznikowe z gwintem E14, E18, E27 lub E33 przez połączenie jednej strony podstawy /od strony gwintu służącego do wkręcania główki bezpiecznika/ z uziomem. Rolę zacisków fazowych pełnią wkrętki. Uziemiacze przenośne U-BG budowane są dla prądów znamionowych Ir1 do 4 kA.

SKU: P

Przedłużacz P

Przedłużacz P służy do przedłużania pewnego dostępnego uziemienia sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego spełniając wymagania zawarte w normie uziemiaczowej PN-EN 61230:2011. Przedłużacz należy stosować w sytuacjach, kiedy obsługa nie jest pewna najbliższego dostępnego uziemienia i trzeba skorzystać z innego (dalszego) pewnego uziemienia w celu zainstalowania uziemiacza.

SKU: U1-WP

Uziemiacz przenośny wielkoprądowy U1-WP​

Uziemiacz przenośny wielkoprądowy U1-WP służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w szyny płaskie odłączone od źródła energii elektrycznej – przez połączenie z uziomem. Uziemiacz może być stosowany dla znamionowego prądu Ir do 60 kA dla czasu tr=1s. Uziemiacze przenośne wielkoprądowe wykonywane są w wersji jednofazowej.

SKU: U-LI10

Uziemiacz przenośny dla linii izolowanych U-LI10​

Uziemiacz przenośny dla linii izolowanych U-LI10 służy do uziemiania linii izolowanych wyposażonych w przyłącza o średnicy sworznia 10 mm (np. firmy „MICHAUD”). Prąd znamionowy Ir1 uziemiaczy cechowany jest dla czasu znamionowego tr=1s. Prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1= 4 kA. Może on pracować w zakresie temperatur od –25oC do +55oC w przypadku osłony z PCV oraz od -40oC do +70o w przypadku osłony z silikonu.

SKU: U-PR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-PR

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-PR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych do których dostęp ze względu na ich usytuowanie jest możliwy tylko od czoła ,co ma z reguły miejsce w aparaturze elektrycznej eksploatowanej w podziemnych wyrobiskach górniczych dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=13 kA).

SKU: U-S

Uziemiacz przenośny U-S

Uziemiacz przenośny do przyłącza typu ,,sworzeń” U-S służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy liniach i urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w przyłącze typu „sworzeń” /np. do szaf RSK-6/.

SKU: U-SM

Uziemiacz przenośny zatrzaskowy U-SM

Uziemiacz przenośny zatrzaskowy /dla małych średnic/ służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy elektroenergetycznych urządzeniach liniowych i stacyjnych wyposażonych w przewody okrągłe do średnicy 16 mm przez połączenie z uziomem. Uziemiacze U-SM budowane są w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 13 kA.

SKU: U-SR

Uziemiacz przenośny na śruby U-SR​

Uziemiacz specjalny do pól rozdzielczych U-SR służy przede wszystkim do zabezpieczania miejsca pracy przez połączenie z uziomem elementów pól rozdzielczych wyposażonych w śruby dla różnych prądów znamionowych Ir (gdzie największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir=9 kA). Zakres zacisków uziemiacza obejmuje śruby M6-M12.

SKU: U-MP

Uziemiacz przenośny dla małych średnic U-MP

Uziemiacz przenośny U-MP służy do uziemiania przewodów o małych średnicach (od 5 do 10mm) w urządzeniach i sieciach elektroenergetycznych do napięcia 1kV przez połączenie ich z uziomem. Uziemiacz wyposażony jest w uchwyty izolacyjne, za pomocą których dokręcane są dociski zacisków fazowych. Dla wygody użytkownika przyzwyczajonego do typoszeregu prądów znamionowych Ir dla czasu znamionowego tr=1s uziemiacze cechowane są dla tych właśnie wartości (patrz karta katalogowa).
W zależności od liczby zacisków fazowych produkowane są uziemiacze od jednozaciskowych do siedmiozaciskowych, przy czym ich połączenie może być zarówno szeregowe jak też równoległe.
Uziemiacze U-MP wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=6,5 kA dla czasu tr=1s.

SKU: UTK

Uszyniacz trakcyjny UTK

Uszyniacz trakcyjny kopalniany UTK służy do uszyniania kopalnianych przewodów trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego z szyną jezdną.

SKU: U1-ST

Uziemiacz Specjalny Tramwajowy U1-ST​

Uziemiacz specjalny tramwajowy U1-ST przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych urządzeń trakcyjnych przez połączenie przewodu trakcyjnego lub wysięgu pomocniczego przewodu trakcyjnego z szyną jezdną wyposażoną w rowek.

SKU: U-STT

Uziemiacz trakcji trolejbusowej U-STT

Uziemiacz specjalny trakcji trolejbusowej U-STT przeznaczony jest do uziemiania napowietrznych przewodów trakcyjnych przez zwarcie przewodów trakcyjnych i połączenie z uziomem.
W skład uziemiacza specjalnego tramwajowego U-STT wchodzi:
– zaciski fazowe WT-Z2 wyposażony w docisk sprężynowy zaciskający się na przewodzie trakcyjnym, który może być montowany na przewodzie trakcyjnym lub na wysięgniku słupa trakcyjnego,
– szyna łącząca aluminiowa,
– przewód uziemiający z linki miedzianej o przekroju 25 mm2 zabezpieczony osłoną z przeźroczystego tworzywa sztucznego wraz z oznaczeniem,
– zacisk uziomowy WR-2z ze stopu aluminium.
Uziemiacz U-STT wykonuje się maksymalnie dla prądu Ir=4kA dla czasu tr=1s. W uziemiaczu zastosowano przekrój przewodu uziemiającego 25 mm2

SKU: U1-M3

Uziemiacz dla metra U1-M3

Uziemiacz przenośny U1-M3 służy do zabezpieczania miejsca pracy przy urządzeniach energetycznych w Metrze. Uziemiacz przenośny U1-M3 przeznaczony jest do uziemienia szyny prądowej metra przez połączenie z jedną z szyn jezdnych. Uziemiacz U1-M3 budowany są na prądy zwarciowe jednosekundowe Ir1, których wartość nie przekracza 18,5 kA (tabela I). Mogą one być stosowane w zakresie temperatur od –40oC do +70oC.

Niezawodny sprzęt ochronny dla energetyki

• wyposażenie rozdzielni 15/0,4 kv
• narzędzia i sprzęt do prac przy liniach energetycznych
• badania okresowe
• szkolenia w zakresie elektroenergetycznego sprzętu ochronnego

ZOBACZ NASZ KATALOG

NOWOCZESNY SPRZĘT I NARZĘDZIA

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania

SPRZĘT DLA ENERGETYKI ZAWODOWEJ
WSE AKTYWIZACJA

Pytania?