Oferta

Przedłużacz P

Przedłużacz P służy do przedłużania pewnego dostępnego uziemienia sieci i urządzeń elektroenergetycznych napowietrznych i wnętrzowych niskiego, średniego i wysokiego napięcia w obwodach, dla różnych prądów znamionowych Ir (największy prąd znamionowy jednosekundowy nie przekracza Ir1=31,5 kA). Stanowi on element systemu uziemiającego spełniając wymagania zawarte w normie uziemiaczowej PN-EN 61230:2011.

Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy U-BM

Uziemiacz podstaw bezpieczników mocy U-BM służy do zabezpieczenia miejsca pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych wyposażonych w podstawy bezpiecznikowe BM, przez połączenie jednej strony z uziomem i odseparowanie drugiej strony (dopływy). Uziemiacze przenośne U-BM budowane są w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 9 kA oraz dla U-BM/00 w zakresie prądów znamionowych Ir1 od 4 kA do 6,5 kA.

Wskaźnik niskiego napięcia C.A. 760N

C.A. 760N to diodowy akustyczno-optyczny wskaźnik niskiego napięcia stałego i przemiennego, ciągłości obwodu oraz kierunku wirowania faz (metoda dwóch przewodów).

Wskaźnik diodowy szynowy WDS

Wskaźnik diodowy szynowy WDS służy do sygnalizacji obecności wysokiego napięcia przemiennego na szynach stacji i rozdzielni wnętrzowych. Szynowe wskaźniki napięcia WDS produkowane są w 3 zakresach:
WDS-1      6 - 15 kV
WDS-2      15 - 45 kV
WDS-3      45 - 110 kV

Ultradźwiękowy miernik wysokości CHM

Ultradźwiękowy miernik wysokości CHM przeznaczony jest do pomiarów wysokości zawieszenia przewodów sieci energetycznej w konfiguracji trójprzewodowej typ CHM300 lub sześcioprzewodowej typ CHM600. Działa on na zasadzie pomiaru czasu opóźnienia pomiędzy momentem wysyłania fali, a jej odbiciem od obiektu mierzonego. Maksymalny zakres pomiaru wysokości zawieszenia przewodów to 23 m (dla modeli E). Aby skompensować wpływ temperatury otoczenia na prędkość rozchodzenia fali, przyrząd został wyposażony w czujnik temperatury otoczenia, co pozwala na automatyczną kompensację temperaturową.

Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt

Pasywny wskaźnik napięcia VisiVolt jest wskaźnikiem obecności średniego napięcia w zakresie od 3 do 36 kV z podziałem na zakresy, montowanym bezpośrednio na szynach prądowych lub przewodach izolowanych i nieizolowanych. Wskazanie odbywa się poprzez wyświetlenie dużego wyraźnego znaku na wyświetlaczu. Wskaźniki napięcia VisiVolt produkowane są w dwóch zakresach: VV-A na zakres 3 - 13,5 kV (6 - 13,5 kV w przypadku linii izolowanych) oraz VV-B działający w zakresie 13,5 - 36 kV.

Zespół probierczy ZP-1

Zespół probierczy ZP-1 (układ elektrod probierczych) przeznaczony jest do do badań okresowych wskaźników typu pojemnościowego w zakresie od 1 do 52 kV wg PN-EN 61243-1.

DETEKTOR PRZEMIENNEGO POLA ELEKTRYCZNEGO DPPE-1, DPPE-1/A i DPPE-1/B

Detektor przemiennego pola elektrycznego DPPE-1/A i DPPE-1/B przeznaczony jest do bezdotykowego sprawdzania obecności lub braku pola elektrycznego w pobliżu instalacji i urządzeń pracujących pod napięciem. Wskazanie odbywa się przez sygnalizację akustyczno-optyczną. Charakterystyka detekcji jest kierunkowa. Detektor przeznaczony jest do pracy przy polach powstałych w pobliżu instalacji i urządzeń pod napięciem od 0,23 kV do 400 kV o częstotliwości sieciowej (50Hz, 60Hz); urządzenie wytwarzane jest z podziałem na zakresy:
0,23 kV – 400 kV - DPPE-1
1 kV – 30 kV - DPPE-1/A

Zaczepy manewrowe ZO, ZU, ZL

Zaczepy manewrowe współpracują z uniwersalnym drążkiem izolacyjnym UDI i są mocowane w jego głowicy szybkomocującej.
Przy pracy z danym zaczepem należy używać drążka na napięcie równe napięciu znamionowemu urządzenia, przy którym wykonywane są prace.

Zaciski uziomowe

Zaciski uziomowe stosowane są we wszystkich typach uziemiaczy. Oferujemy zaciski na szyny płaskie: WR-2z, WR-6 i WR-8, zaciski zatrzaskowe: KL, zaciski kolejowe: WR-3, WR-4, WR-5 i WT-R, zaciski do przyłączy typu kula: WR-K25.