Przyrządy pomiarowe

Ultradźwiękowy miernik wysokości CHM

Ultradźwiękowy miernik wysokości CHM przeznaczony jest do pomiarów wysokości zawieszenia przewodów sieci energetycznej w konfiguracji trójprzewodowej typ CHM300 lub sześcioprzewodowej typ CHM600. Działa on na zasadzie pomiaru czasu opóźnienia pomiędzy momentem wysyłania fali, a jej odbiciem od obiektu mierzonego. Maksymalny zakres pomiaru wysokości zawieszenia przewodów to 23 m (dla modeli E). Aby skompensować wpływ temperatury otoczenia na prędkość rozchodzenia fali, przyrząd został wyposażony w czujnik temperatury otoczenia, co pozwala na automatyczną kompensację temperaturową.

MIERNIK REZYSTANCJI (IMPEDANCJI) PĘTLI ZWARCIA MZC-304

Najmniejszy na rynku przyrząd do pomiarów impedancji pętli zwarcia (sieci 230/400 V) oraz ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Pomiary pętli zwarcia wykonywane są z rozdzielczością 0,01 Ω (również podczas pomiarów w sieciach zabezpieczonych wyłącznikami RCD). Podświetlana klawiatura oraz obudowa o stopniu ochrony IP67 odporna na uszkodzenia ułatwiają pracę w trudnych warunkach.

MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA MZC-200

W sieciach odbiorczych, gdzie składowa reaktancyjna impedancji pętli zwarciowej jest pomijalnie mała i wartości składowej rezystancyjnej praktycznie pokrywają się z wartościami impedancji, do oceny skuteczności samoczynnego wyłączenia mogą być użyte wyniki uzyskane przyrządami, mierzącymi jedynie składową rezystancyjną impedancji pętli zwarciowej mierniki serii MZC-200, które cechuje niezawodność oraz prostota użytkowania. Dodatkowo, produkowane są przyrządy serii MZC-200 umożliwiające pomiary w sieciach o napięciach innych niż 230/400V.

MIERNIK REZYSTANCJI IZOLACJI MIC10

Pomiar rezystancji izolacji do 40 TΩ, napięcia pomiarowe wybierane w zakresie: 50…10000 V dla (50...1000 V co 25 V, 1...10 kV co 50 V),
ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji i prądu upływu,
samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
ustawiany czas pomiaru - maksymalnie 99'59'’,
odmierzane czasy pomiaru T1 , T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1...600 s,

LUKSOMIERZ LXP-1

Pomiary oświetlenia wymagane są wszędzie tam, gdzie przebywają ludzie i obowiązują normy dotyczące poziomu natężenia oświetlenia (mieszkania, biura, zakłady pracy, obiekty użyteczności publicznej) kontroluje się natężenie oświetlenia stanowiska pracy, równomierność oświetlenia pomieszczeń, natężenie oświetlenia awaryjnego, itp.; ale znajdują również zastosowanie m. in. przy hodowli roślin i zwierząt. Stąd szeroki zakres zastosowania luksomierzy, które powinny umożliwiać wykonanie pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami.

LOKALIZATOR PRZEWODÓW I KABLI LKZ-700

Często istnieje konieczność zlokalizowania przebiegu kabli lub elementów metalowych znajdujących się w ścianie lub ziemi. Wykorzystując zjawiska fizyczne - rozchodzenie się pola elektromagnetycznego - można określić zarówno przebieg trasy przewodów, jak również miejsca występujących w nich uszkodzeń (przerwa, zwarcie).

CĘGOWY MIERNIK UPŁYWU PRĄDU PRZEMIENNEGO CMP-200

Przyrząd umożliwia pomiar prądu upływu w instalacji elektrycznej przy użyciu miernika cęgowego. Większość przyrządów z tego typu znakomicie mierzy prądy o wartości powyżej 1A, jednak są zupełnie nieprzydatne do pomiaru prądów o małej (wartości na poziomie mA.) W takim przypadku niezbędne jest zastosowanie miernika cęgowego o takich parametrach jak np. CMP-200, który jest specjalizowanym przyrządem przeznaczonym również do pomiaru małych wartości prądu przemiennego.

MULTIMETR PRZEMYSŁOWY CMM-40

Multimetr przemysłowy, będący uniwersalnym przyrządem mierzącym napięcie oraz prąd (stałe i przemienne TRUE RMS), a dodatkowo pojemność, częstotliwość, cykl roboczy (wypełnienie), ciągłość połączeń, rezystancję, temperaturę. Miernik charakteryzuje się dużą odpornością na wpływ warunków atmosferycznych oraz czynników zewnętrznych (IP67).

MIERNIK MAŁYCH REZYSTANCJI MMR-620

Mierniki małych rezystancji produkcji MMR-630 i MMR-620 oprócz bardzo wysokiej dokładności posiadają tryby pracy, umożliwiające wykonywanie pomiarów również obiektów o charakterze indukcyjnym (transformatory, silniki). O wszechstronności wykorzystania decydują specjalne funkcje, pozwalające wykorzystać przyrządy również w cyklu produkcyjnym do pomiarów seryjnych, na przykład podczas kontroli dużych partii. MMR-630 cechuje bardzo duża rozdzielczość (0,01Ω), MMR-620, ze względu na większy prąd pomiarowy dla danych podzakresów, pozwala na szybsze wykonanie pomiarów obiektów indukcyjnych.

WIELOFUNKCYJNY MIERNIK PARAMETRÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ MPI-525

Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie o wszechstronnych możliwościach, kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Przyrząd umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych), zarówno w instalacji, jak i np. rezystancji kabli (wymagane napięcie 2500V).